اطلاعیه های آموزش

منابع پیشنهادی کاردانی به کارشناسی

نظر به درخواست داوطلبین محترم کنکور کاردانی به کارشناسی، منابع معتبر و مورد نیاز جهت آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی سال 1391  جهت اطلاع علاقه مندان معرفی شده است.

لازم به ذکر است این منابع صرفاً جنبه پیشنهادی دارد و داوطلبین می توانند از دیگر منابع موجود استفاده کنند.

ادامه مطلب: منابع پیشنهادی کاردانی به کارشناسی