اطلاعیه های آموزش

پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کاردانی به کارشناسی (تمدید شد)

پذیرش بدون کنکور دانشجو در رشته های


«مدیریت دولتی» «مدیریت امور فرهنگی» «مدیریت بازرگانی»

«مدیریت بیمه» «آموزش راهنمایی و مشاوره»

«حقوق قضایی» «حسابداری»

 

ادامه مطلب: پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کاردانی به کارشناسی (تمدید شد)