❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

ارتباط مستقیم با مسئولین و کارشناسان

دانشجویان و اساتید محترم

 چنانچه سوالی در خصوص مسائل آموزشی، دانشجویی یا کلاس های مجازی داشته باشید، می توانید با آیدی همکاران ما در پیام رسان ایتا
در ارتباط باشید.

       همکاران ما در وقت اداری پاسخگوی شما خواهند بود:
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
نام سمت آیدی
معاونت پژوهش
حسین محمودی مدیر پژوهش آیدی ایتا
معاونت اداری-مالی
روح الله بنایی معاون اداری-مالی آیدی ایتا
خانم آقاجانی کارشناس مالی آیدی ایتا
حراست و پشتیبانی
سیدرضا خونساری مدیر حراست و پشتیبانی آیدی ایتا
روابط عمومی
امیرمحمد دل آذر مدیر روابط عمومی آیدی ایتا
سیدجلال آل احمد کارشناس روابط عمومی آیدی ایتا
آیدی تلگرام
معاونت آموزش
دکتر مرتضی جوانعلی آذر  معاون آموزش آیدی ایتا
سیدمحمدباقر مهدوی مدیر آموزش آیدی ایتا
سیدعلی ربانی کارشناس آموزش آیدی ایتا
امین جنتی زاده کارشناس آموزش آیدی ایتا
سیدمحمد میرعبداللهی کارشناس آموزش آیدی ایتا
معاونت دانشجویی فرهنگی
احمد معماری زاده معاون دانشجویی فرهنگی آیدی ایتا
سیدمهدی هاتفی کارشناس دانشجویی فرهنگی آیدی ایتا
واحد خواهران
خانم حسینی مسئول واحد خواهران آیدی ایتا
خانم غانم کارشناس آموزش آیدی ایتا
خانم همایی کارشناس آموزش آیدی ایتا
خانم سیدی کارشناس آموزش آیدی ایتا
خانم منتظری کارشناس آموزش آیدی ایتا