❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع از پایان نامه به صورت مجازی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت توسط علی جعفری نژاد دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد با حضور اساتید از جمله دکتر امید فرجی (استاد راهنما) دکتر کاشانی پور و دکتر ایزدپور به صورت مجازی در فضای نرم افزار adobe connect برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

این جلسه دفاع بدليل عدم امكان حضور داوران و دانشجو و رعایت اصول بهداشتی جهت پیشگیری از ویروس کرونا همچنين صرفه جويي در زمان و هزينه به صورت مجازی برگزار گرديد كه مورد استقبال دانشجويان و اساتيد موسسه و داوران قرار گرفت.

جهت مشاهده چکیده پایان نامه کلیک کنید