❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برگزاری دوره تکمیلی مدیریت رفتار TA

مرکز مشاوره و روانشناسی طلوع مهر برگزار می کند:

دوره تکمیلی مدیریت رفتار با استفاده از نظریه "تحلیل رفتار متقابل (TA)"

با تدریس: استاد احمد قاضی خرم آبادی
عضو انستیتو تحلیل رفتار متقابل

موثر در حل تعارضات بین زوجین
ارتباط بهینه با فرزندان
بهبود روابط اجتماعی محیط کار

"لینک ثبت نام"