برنامه کلاس ها ی آموزش الکترونیکی (مجازی)

برنامه کلاس ها

 

ردیف نام درس تعداد واحد نام و نام خانوادگی استاد  برنامه زمانی پیوند
1  نظریه های فرهنگی  2  روح الله عباس زاده  دوشنبه 19 الی 20:30 http://2.179.167.38/naza83075/
2          
3